มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
3/13 หมู่6 ซอยบางรักน้อย 18 (บางอ้อ2) ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ /แฟ๊กซ์   02-057-3913 ต่อ 11  หรือ 096-9481913
E-mail: sathaiaan@gmail.com  เพจfacebook : https://www.facebook.com/SAF.Thailand/