การจัดการวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์

EHRENFRIED E. PFEIFER

1.1Ehrenfried E. Pfeifer
ผู้บุกเบิกเกษตรกรรมชีวพลวัตและเกษตรกรรมอินทรีย์ในสหรัฐอเมริกา
จาก Weeds and What They Tell Us ในปี ค.ศ. 1970 

            คงจะเป็นการดีเป็นอย่างยิ่งหากการศึกษาและวิจัยด้านวัชพืชในประเทศไทยได้มีมุมมองและประสบการณ์เฉกเช่น ดร.เออร์เรนพรีดไฟฟ์เฟอร์นักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นทั้งลูกศิษย์และผู้ร่วมงานของรูดอลฟ์สไตเนอร์1และยังเป็นผู้บุกเบิกเกษตรกรรมชีวพลวัตและเกษตรกรรมอินทรีย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะมุมมองและประสบการณ์ของท่านนั้นเปี่ยมไปด้วยความเคารพการเรียนรู้และแสวงหาการทางานตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรหรือเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติซึ่งเป็นหลักการหรือหัวใจสาคัญของเกษตรกรรมเชิงนิเวศและเกษตรกรรมยั่งยืนอื่น ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

            นอกจากนักวิชาการอย่างดร.ไฟฟ์เฟอร์แล้วยังมีเกษตรกรอีกหลายคนที่เข้าใจธรรมชาติของวัชพืชและสามารถอยู่ร่วมและทำการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดีท่ามกลางการดารงอยู่ของวัชพืช อาทิ เช่น คุณชิมเป มูรากามิ เกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมธรรมชาติในเขตอิหงะ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ Ainou Kai ในจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นอดีตประธานสมาคมเกษตรกรแห่งเอเชีย (Asian Farmers Association)ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวต่างชาติผู้มีคุณูปการในการบุกเบิกเกษตรธรรมชาติและเกษตรกรรมอินทรีย์ในประเทศไทยอีกท่านหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ปีก่อนในการทำฟาร์มเกษตรกรรมนิเวศที่ใช้ระบบการตลาดแบบชุมชนสนับสนุนการเกษตรเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่สวนดวงตะวันเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้หนังสือ “สู่สำนึกธรรมชาติ คู่มือเกษตรกรรมนิเวศในเขตร้อน” ตำราเกษตรกรรมเชิงนิเวศสำหรับเกษตรกรเล่มแรกๆ ที่มีจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *