การจัดการวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์


Huang Tien Khuan
เกษตรกรผู้ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมจากเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรชีวพลวัต
ผู้ฝึกสอนเกษตรชีวพลวัตจากประเทศมาเลเซียและในภูมิภาคเอเชีย

1.3 Huang Tien Khuan

เปลี่ยนหญ้าในแปลงให้กลายเป็นปุ๋ย ไม่ต้องขนปุ๋ยเข้าแปลง…

…ตอนที่ผมทำเกษตรอินทรีย์ช่วงแรกๆ ผมก็มักเอาปุ๋ยคอก ขี้วัวมาใช้ในแปลง แต่เมื่อเราสังเกตดีๆ วัวก็กินหญ้าในแปลง แล้วเราจะทำอย่างไรให้หญ้าในแปลงสามารถย่อยสลายกลายเป็นสภาพเดียวกับขี้วัวที่ผ่านระบบย่อยอาหารของวัวไปแล้ว แทนที่เราจะต้องขนหญ้าขนฟางเข้าๆ ออกๆ…

            ดังนั้น การพยายามกำจัดวัชพืชโดยการเผาหรือนำเอาออกไปทิ้งนอกไร่นานั้นเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่ง เพราะวัชพืชดูดเอาธาตุอาหารจากดินเพื่อไปผลิตสารอาหาร อย่างคาร์โบไฮเดรตจานวนมาก โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ธาตุอาหารและคาร์โบไฮเดรตในวัชพืชนั้น สามารถนามาทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดเพื่อหมุนเวียนกลับลงไปในดินเพื่อให้ดินมีอินทรียวัตถุและฮิวมัสมากขึ้นและทำให้ดินดีขึ้น

            ดังนั้น เมื่อพิจารณาให้ดีแล้ว หากเกษตรกรมีความเข้าใจในการทำการเกษตร เกษตรกรจะเป็นดั่งนักมายากลที่แปรเปลี่ยนเอาผืนดินให้เป็นพืชพรรณที่อุดมไปด้วยอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ดังที่คุณสุ่ย หยุน ได้กล่าวเอาไว้ว่า การสังเกตและเข้าใจดินและสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่มาและกระบวนการสาคัญที่ทาให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง งอกงาม และมีรสชาติดี จะทำให้เราเข้าใจว่าพืชชนิดใดเหมาะกับพื้นที่ของเรา และถ้าพื้นที่ของเรายังไม่ค่อยเหมาะกับพืชตัวนั้น เราจะเข้าใจว่าเราควรจะเสริมสิ่งใดให้กับพืชตัวนั้น เพราะแท้จริงแล้ว สิ่งที่เราทำได้มากที่สุดคือ รักษาและบารุงให้สภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติมากที่สุด เพราะพืชหาอาหารเองได้ และเขาต้องการหาอาหารเองมากกว่า เราทาหน้าที่เพียงคืนอาหารให้ดินเมื่อเราทาเกษตรเสร็จในแต่ละฤดูกาล การไถกลบปุ๋ยพืชสดที่มีทั้งพืชตระกูลถั่วและวัชพืชหลายชนิด ไม่ต่ำกว่า 20-30 ชนิด จึงเป็นสิ่งสำคัญในการคืนกลับให้กับผืนดิน เป็นเหมือนดั่งทรัพย์ในผืนดินที่ฝากไว้เป็นฮิวมัสหรืออาหารให้กับพืชในการเพาะปลูกของปีถัดไป 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *