ออกปากเก็บข้าวนารวม พัทลุง

สรุปการนัดหมายกิจกรรมในครั้งต่อไป

1. การ “สรุปบทเรียนชาวนาทางเลือกภาคใต้” เพื่อให้ชาวนาได้มาช่วยกันสังเคราะห์และสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นบ้านและขบวนการชาวนาทางเลือกที่ผ่านมา โดยกำหนดเป็นวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกลุ่มละ 2 คน ซึ่งเนื้อหาการพูดคุยประกอบไปด้วย

1.1 ประเมินสถานะความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กร แผนการขยายผลในพื้นที่ และความต้องการหนุนเสริมในด้านต่างๆ

1.2 รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม

1.3 รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนกลางเมล็ดพันธุ์ข้าว

1.4 รายชื่อพันธุ์ข้าวที่ต้องการนำกลับไปปลูกรักษาและขยายผลในกลุ่ม

1.5 ทิศทางและแนวทางขับเคลื่อนขบวนการชาวนา เป็นต้น

2. งาน “คืนกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน” ที่ประชุมตกลงให้เลื่อนจากวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 ไปจัดงานในช่วง เดือนมิถุนายน 2552 แทน (ยังไม่ได้ระบุวัน เวลาและสถานที่) เนื่องจากตรงกับช่วงที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจะร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัด งานมหกรรมข้าวพื้นบ้าน ซึ่งจะนำเนื้อหางานของเครือข่ายชาวนาทางเลือกภาคใต้และเครือข่ายอื่นๆ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ด้วย เช่น การจัดพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวนา การประกาศข้อเสนอของชาวนาทางเลือกในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ เวทีสัมมนา เวทีวิชาการ รวมทั้งเวทีวัฒนธรรม เป็นต้น โดยจะมีการนัดหมายคณะทำงานชุดเล็กมาปรึกษาหารือและเตรียมงานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *