เมื่อชาวนาภาคใต้พบชาวนาภาคอีสาน

 สรุปกิจกรรมที่อาศรมกุดร่อง จังหวัดมหาสารคาม

                 เย็นวันสุดท้ายของการศึกษาดูงานคณะชาวนาใต้-อีสาน ได้เดินทางไปประชุมและรับประทานอาหารร่วมกันที่อาศรมกุดร่อง อำเภอเมือง จังหวัดสารคาม เพื่อสรุปกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอด 3 วันที่ผ่านมา โดยได้พี่อุบล อยู่หว้า และพี่สุเมธ ปานจำลอง เป็นตัวแทนของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานมากล่าวถึงภาพรวมของงานใน พื้นที่ภาคอีสาน โดยสรุปคือ ภาคอีสานมีการทำงานอยู่ภายใต้กรอบคิดการพึ่งตนเองของชาวนาเป็นหลัก โดยมีงานเรื่องพันธุกรรมเป็นประเด็นหนึ่งภายใต้การทำงานรูปธรรมที่คณะชาวนา ได้ไปเห็นมาแล้ว ซึ่งปัจจุบันทิศทางการทำงานก็พยายามยกระดับจากเรื่องรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน มาสู่ประเด็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น

                 ทั้งนี พี่สวาท จันทมาส ได้เป็นตัวแทนของคณะชาวนาจากภาคใต้กล่าวถึงประเด็นการทำงานในพื้นที่เครือ ข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ ว่าเดิมภายใต้โครงการนำร่องฯ มีอยู่ 3 ภูมินิเวศ เมื่อจบโครงการนำร่องแล้วก็ได้รวมกลุ่มองค์กรและคนทำงานมาเป็นเครือข่ายภาค ใต้ ปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ 10 เครือข่ายจังหวัด ส่วนเรื่องพันธุกรรมข้าวก็เป็นเรื่องหนึ่งในพืชหลักของภาคใต้ (ยาง ปาล์ม กาแฟ ข้าว) ที่อยู่ในวิถีชุมชน ก็พยายามค้นหาทางเลือกในระบบการผลิต โดยเฉพาะในพื้นที่พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช ก็เน้นเรื่องข้าวเป็นหลัก และครั้งนี้ก็ได้รวมชาวนาจากพื้นที่ดังกล่าวเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องพันธุ กรรมซึ่งได้ประโยชน์และความประทับใจกลับไปมากมาย

                 พี่อุบล กล่าวในช่วงหนึ่งว่า “ไม่อยาก บอกว่าพวกเราเป็นกระแสรองหรือคนกลุ่มน้อย แต่พวกเราเป็นกระแสทางเลือกของสังคม เราเป็นกระแสที่สร้างสรรค์ เรามั่นใจว่าเราเป็นกลุ่มคนที่มาถูกทางแล้ว แต่ว่าเราจะเกิดพลังหรือมีที่เหยียบที่ยืนในสังคมได้ มันไม่ทางอื่นนอกจากการเชื่อมกัน รู้กัน ว่าพวกเรามีกันและกันอยู่ทุกภาค และเชื่อมไปถึงระดับสากลด้วย…เหมือนที่พี่โยบอกไว้ว่าการจะสู้กับโลกา ภิวัตน์เราก็ต้องเอาท้องถิ่นขึ้นมาสู้ เอาวัฒนธรรมของท้องถิ่นเราขึ้นมาสู้ แล้วเราก็เชื่อมโยงกันจะเกิดพลัง”

                 สุดท้ายชาวนาจากภาคใต้ได้ถ่ายทอดความรู้สึก จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ซึ่งทุกคนบอกเล่าตรงกันว่ามีความรู้สึกภูมิใจ ดีใจ และประทับใจเป็นอย่างมาก กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องภาคอีสานได้ร่วมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดและต้อนรับ ขับสู้ตลอด 3 วัน 3 คืน และยืนยันว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านี้กลับไปพัฒนางานในพื้นที่ภาคใต้ สืบไป….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *