การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หินแร่และเศษวัสดุบางชนิด

การใช้แร่และวัสดุบางชนิด

การใช้หินแร่สามารถทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากหินแร่มิใช่สารเคมีที่มีปฏิกิริยาโดยตรงต่อดินเช่นเดียวกับปุ๋ยเคมีต่างๆ แต่เป็นลักษณะหินแร่ซึ่งจะค่อยๆ ปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาอย่างช้าๆจนไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในดินในทางตรงข้ามเศษวัสดุอินทรีย์บางชนิด ถูกห้าม หรือมิฉะนั้นก็ถูกควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด

การใช้เศษวัสดุการเกษตร

เศษวัสดุการเกษตรเป็นแหล่งสำคัญของแร่ธาตุอาหารในไร่นา การใช้เศษวัสดุเหล่านี้อย่างเหมาะสมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน จะเป็นวิธีสำคัญในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเพิ่มธาตุอาหารรองให้แก่ดิน

ที่มา : หนังสือเกษตรกรรมทางเลือก : ความหมาย,ความเป็นมา,และเทคนิควิธี
คณะผู้เขียน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ/ณรงค์ คงมาก/ฐิรวุฒิ เสนาคำ/วิฑูรย์ ปัญญากุล/ไชยา เพ็งอุ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *