“ขยะบุญชุมชนโนนหนองวัด 1”

        ปัญหาขยะที่มีปริมาณมากที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโนนหนองวัด 1 เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังไม่มีการจัดการคัดแยกประเภทขยะให้ถูกต้องตามหลักการจัดการ จนในปี พ.ศ. 2549 ประธานชุมชน และคณะกรรมการในชุมชนจึงได้เริ่มจัดตั้งโครงการการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยทางชุมชนโนนหนองวัด 1 มองเห็นปัญหาดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่น และตั้งใจอย่างมากที่จะแก้ไขปัญหาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังให้มีการจัดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยทางชุมชนจัดจุดรองรับขยะแต่ละประเภท ตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน โดยมีการดำเนินงานมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่มาเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ กิจกรรมการทำปุ๋ยน้ำจากขยะอินทรีย์ และการทำปุ๋ยหมักจากกากน้ำหมัก  t

        ชุมชนโนนหนองวัด1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่เห็นว่าปริมาณขยะในพื้นที่ของตนมีจำนวนมาก และเพื่อไม่ให้ปริมาณขยะนั้นล้นชุมชนมากเกินไป กลุ่มแกนนำชุมชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่ม จึงริเริ่มคิดเปลี่ยนขยะมาเป็น “กองทุนฌาปนกิจขยะเป็นบุญ” โดยสมาชิกกลุ่มนั้นจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าร่วมกิจกรรม (ในกรณีที่เสียชีวิต) สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะ และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนจากการขายขยะรีไซเคิล

        นอกจากนี้ทางกลุ่มได้จัดเตรียมวัสดุในการเพาะปลูกให้กับสมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การเตรียมดินปลูกต้นไม้ จากการนำเอาขยะอินทรีย์ในชุมชนมาทำการหมักน้ำหมักชีวภาพ และนำกากที่เหลือมาทำการหมักเป็นดินปลูกต้นไม้ได้อีกด้วย

        ผลจากการจัดกิจกรรมนี้ทำให้ปริมาณขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร เศษผัก/ผลไม้ที่ถูกทิ้งรวมลงในถังขยะทั่วไปในพื้นที่ชุมชนมีปริมาณลดลง สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกผักกับทางชุมชนมีผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน  ผู้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพิ่มมากขึ้น จากการทำกิจกรรมร่วมกัน และสมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกผักกับทางชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักบริโภคในครัวเรือนลดลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *