โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

“ข้าวธัญสิริน”  เป็นข้าวที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นข้าว กข6 มีความต้านทานโรคไหม้ เหมาะปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  แตกกอดี ลำต้นแข็ง ไม่หักล้มง่าย คุณภาพการหุงต้มอยู่ในระดับดี อ่อนเหนียวนุ่ม ข้าวสุกเมื่อเย็นยังคงความนิ่ม เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค 

ลักษณะพันธุ์
ต้านทานโรคไหม้ ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี ความสูงประมาณ 155 ซม. ใบยาว เขียวเข้ม ลำต้นแข็งแรงกว่าพันธุ์กข6 ธรรมดา จำนวนรวงต่อกอประมาณ 10 รวง อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน ช่วงปลูกที่เหมาะสม เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ผลผลิตประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวเปลือกสีน้ำตาลคล้ายพันธุ์กข6 ขนาดเมล็ดข้าวกล้อง 2.2×6.9×1.7 มิลลิเมตร

แหล่งอ้างอิง
กลุ่มอารยะฟาร์ม จ.ร้อยเอ็ด และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ดhttps://www.nstda.or.th/agritec/technology/plant/rice/
อ้างอิงข้อมูลพันธุ์ข้าวเบื้องต้น จากเวปไซต์กรมการข้าว
https://www.thairicedb.com/rice.php

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น