Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)


Create PDF Recommend Print

สวนผักบ้านคุณตา สุขุมวิท 62

ใครที่สนใจเรื่องการทำเกษตรในเมืองมานาน ก็คงพอจะคุ้นเคยกับชื่อของนคร ลิมปคุปตถาวร หรือปริ๊นซ์ ผู้ได้รับฉายานามว่าเจ้าชายผัก กันมาไม่น้อยเพราะเขาคือหนึ่งในมีแรงใจไฟฝันที่จะให้ทั้งตนเองและคนเมืองหันมาสนใจเรื่องการพึ่งตนเองด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษกินเองกันมากขึ้น จนเกิดเป็นชมรมเกษตรในเมืองขึ้นมา

ยอดรวม hit counter


วันที่เริ่มสำรวจ 02/05/2554