Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)


อิสรภาพทางพันธุกรรม 0005 - ยางราคาดี...มีโอกาสทั้งรุ่งและร่วง

Create PDF Recommend Print

0005 - ยางราคาดี...มีโอกาสทั้งรุ่งและร่วง

ยางราคาดี...มีโอกาสทั้งรุ่งและร่วง

ราคายาง....พุ่งขึ้นสูงมาเป็นประวัติการณ์ จะแตะ กิโลกรัมละ 100 บาท อยู่มะรอมมะร่อ จะกดจะดึงอย่างไรก็เอาไม่อยู่...และ คงตรึงในราคานี้อีกไปชั่วระยะหนึ่ง โอกาสทองของยางพาราเกษตรกรจึงไม่ปล่อยให้หลุดมือ จึงรีบฉกฉวยโอกาสกันอย่างเต็มที่

อย่าง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองไม้แก่น จำกัด อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสมาชิกผู้ปลูกยางพารา พวกเขาเหล่านั้นกับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ส่ง ผลผลิตไปขายแก่พ่อค้า...ซึ่งทำให้มีปัญหา เรื่องการขนส่งและหมิ่นเหม่ต่อการถูกกดราคา ถูกเอารัดเอาเปรียบ

คุณพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ ส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองไม้แก่น จำกัด จัดกิจกรรมทำจุดรับซื้อยางพาราขึ้น ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เพื่อลดปัญหาต่างๆและให้ความสะดวกแก่สมาชิก

กิจกรรมนี้ คุณอานนท์ พรหมนารท ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจะเป็น ประธานในการเปิดจุดรับซื้อยางพาราแห่งนี้ในช่วงเช้าของวันนี้ (6 กรกฎาคม)....ถือว่าเป็นโอกาสทองของเกษตรกรภาคตะวันออก

ส่วนโอกาสของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ อีสาน ในช่วงที่ยางพาราราคาดีนี้ ได้เฮโลกันกรีดยางตั้งแต่ต้นยังวัดวงรอบไม่ถึง 50 เซนติเมตร...อันเป็นยางที่ต้นยังอยู่ในวัยอ่อน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณสุขุม วงษ์เอก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้พูดว่า....น่าเป็นห่วงต่อสถานการณ์ในอนาคต เพราะการกรีดยางที่ต้นยังอ่อนจะทำให้ต้นยางมีอายุการใช้งานสั้นลง จากปกติที่อยู่ในระหว่าง 25-30 ปี ก็จะเหลือเพียง 20-23 ปีเท่านั้น....

...ผลกระทบที่ตามมาคือจะทำให้อัตราการเจริญเติบโตลดลงประมาณ 30% นอกจากจะให้น้ำยางน้อยแล้ว ยังทำให้ต้นยางแคระแกร็น และต้องโค่นต้นยางเร็วกว่ากำหนด... รัฐต้องแบกภาระในการชดเชยค่าสงเคราะห์การโค่นยางเก่าเร็วขึ้น

และเมื่อยางที่โค่นในขณะต้นเล็กแกร็น ก็ขายไม่ได้ราคา...จึงไม่ คุ้มกันที่จะรีบกรีดยางในช่วงที่ต้นยังอ่อน...!!!

ผอ.สถาบันวิจัย บอกต่อว่า....ก็น่าเห็นใจ ด้วยราคามันยั่วยวน แต่เกษตรกรก็ควรตระหนักถึงผลต่อไปในอนาคตด้วย ตามมาตรฐานแล้วยางที่พอจะกรีดได้ คือต้องวัดจากพื้นดินสูง 150 เซนติเมตร แล้ววัดโดยรอบได้ 150 เซนติเมตร กรีดหน้ายางประมาณครึ่งต้น ในวันเว้นวัน....ก็มีบ้างที่อนุโลมให้กรีดแบบ 2 วันเว้น 1 วัน ในกรณีที่ต้นยางอุดมสมบูรณ์ดี

ถ้าชิงสุกก่อนห่ามไปแล้วก็ห้ามกันไม่ได้ แต่ถ้ายังไม่กรีดกันตอนนี้ ให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานจะดีกว่า...อย่ารีบร้อน...!!!

ดอกสะแบง

ยอดรวม hit counter


วันที่เริ่มสำรวจ 02/05/2554