เสวนา พหุการเมืองของชาวนา: มุมมองเชิงวิพากษ์จากรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ และเศรษฐศาสตร์การเมือง 10 ธ.ค. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.  
 
 สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของคนใต้ ตอนที่ 1  
"สถานการณ์ที่ไม่สามารถพึ่งตนเองด้านอาหาร โดยเฉพาะข้าวของคนใต้นั้นค่อยๆสะสมเรื่อยมาจากการหันมาปรับพื้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ซึ่งตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนเพราะผูกอยู่กับกลไกตลาดโลกที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา จากการแทรกแทรงราคาของรัฐทำให้พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และพืชพลังงานมีราคาสูงขึ้น ทำให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ มีการรุกที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ หรือการนำพื้นที่นามาปลูกยางหรือปาล์มซึ่งเป็นนิเวศที่ไม่สอดคล้องกันกับลักษณะของพืช เป็นต้น"

>> อ่านทั้งหมด


   รูปแบบตลาดทางเลือกในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน  
>> อ่านทั้งหมด

   บันทึกคน(อยาก)ทำเกษตร#5 เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์  
>> อ่านทั้งหมด

   ปฏิบัติการภาคสนาม "บริการของระบบนิเวศ"  
เมื่อการพูดคุยระหว่างนักวิชาการ และคณะวิจัยในพื้นที่ ถูกขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องในการร่วมศึกษา "บริการของระบบนิเวศ" เพื่อเผยให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีนิเวศน์ชุมชนบ้านกุดร่อง จ.มหาสารคาม

>> อ่านทั้งหมด
     

   คำประกาศเจตนารมณ์ : งานมหกรรมพันธุกรรม ปี 2559  

   เกษตรกรรุ่นใหม่ ในท่ามกลางกระแส "GMOs" - กระแส GMO ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้ออกมาแสดงความเห็นของตัวเอง "ไม่เอา GMO" แล้วเกษตรกรรุ่นใหม่เหล่านี้ล่ะ "เขาว่าอย่างไรกันบ้าง?" ไปติดตามพวกเขากันค่ะ... 

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้