เครือข่ายข้าวไร่ขอเชิญร่วมงานมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค วันที่ 25-26 มกราคมนี้ค่ะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร  
 
 โมเดิร์นเทรดกับความ(ไม่)มั่นคงทางอาหาร  
ข้อสรุปสำคัญของงานศึกษาชิ้นนี้พบว่าค่าดัชนีมวลกายที่บ่งบอกภาวะโรคอ้วนกับค่าเฉลี่ยการพึ่งพาฐานอาหารจากการซื้อจากโมเดิร์นเทรด มีความสัมพันธ์ในลักษณะแปรผันตาม นั่นหมายความว่า อาหารในโมเดิร์นเทรดมีสัดส่วนทางโภชนาการที่อาจจะไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ หรือยิ่งเพิ่งพาโมเดิร์นเทรดยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคอ้วน

>> อ่านทั้งหมด

   เบื้องหลังรางวัลฯ : โรงเรียนกินได้ตอนที่ 5  
บทความโรงเรียนกินได้ ชิ้นนี้ เล่าถึงโรงเรียนบ้านยางแดง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประสบการณ์ในการสร้างการเรียนรู้ให้ด้านทักษะอาหารและความรู้เรื่องการผลิตที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน จนได้รางวัลมากมาย...แต่เบื้องหลังรางวัลที่ได้นี่สิน่าสนใจกว่า...มาติดตามกัน ในบทความชื่อ “เบื้องหลังรางวัลฯ”
>> อ่านทั้งหมด

   ทำความเข้าใจแนวคิดบริการทางนิเวศ  
   คลิปนักข่าวพลเมืองเวทีนำเสนอและขับเคลื่อน บริการทางนิเวศ วันที่ 10 สค. 2560  
>> อ่านทั้งหมด
   รายงานการศึกษาบทความเรื่อง: What is Organic 3.0?  
Organic 3.0 เป็นระบบของกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ที่หากจะจินตนาการให้เข้าใจ จะต้องมองเห็นในภาพของกระบวนการที่เปรียบเสมือนดังฝูงผีเสื้อที่โบยบินเป็นฝูงต่อเนื่องกันเป็นสายยาวอย่างสำคัญ....
>> อ่านทั้งหมด

   นวัตกรรมช่างชาวนา สาธิต ณ งานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 10  
นวัตกรรมช่างชาวนา คือ การประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์เครื่องมือในการทำเกษตร ของชาวนาเองโดยใช้ความรู้ด้านช่างหรือความรู้รอบด้านต่างๆที่เคยเรียนรู้มา ประกอบกับการที่เป็นเกษตรกร ทำการปลูกเอง ทำให้การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสอดคล้องกับภูมินิเวศ และวัฒนธรรม และเหมาะสมตอบโจทย์ที่กลุ่ม และตนเองต้องการ และที่สำคัญเนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย จึงราคาไม่แพง ต่างกับบริษัททำขายที่มีราคาสูง เพราะช่างชาวนาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำการผลิตที่เหมาะกับพื้นที่ และเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืนของตนเอง และชุมชน
>> อ่านทั้งหมด

   เศรษฐกิจข้าวชาวนาและการปรับตัวรอบด้าน 
งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาโจทย์เพื่อการปรับตัวของชาวนาไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการตลาดข้าว

   ปฏิบัติการภาคสนาม "บริการของระบบนิเวศ" 
เมื่อการพูดคุยระหว่างนักวิชาการ และคณะวิจัยในพื้นที่ ถูกขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องในการร่วมศึกษา "บริการของระบบนิเวศ" เพื่อเผยให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีนิเวศน์ชุมชนบ้านกุดร่อง จ.มหาสารคาม

>> อ่านทั้งหมด
     

   วัฒนธรรมข้าวใหม่ ในโลกเทคโนโลยี ข้าวใหม่ ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จ.นครปฐม 
ชมคลิปเทศกาลข้าวใหม่ จ.นครปฐม จัดกิจกรรมวันที่ 23 ธ.ค. 2560 ในรูปแบบนำเสนอ "วัฒนธรรมข้าวใหม่ ในโลกเทคโนโลยี"

   ประเพณีตานข้าวใหม่ จังหวัดลำพูนวันที่ 24-25 ธ.ค.2561 
คลิปประเพณีตานข้าวใหม่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค.2560

   รวมพลคนเล่นเส้น ผลผลิตจากความหลากหลายทางพันธุกรรม ตอน2  
รวมพลคนเล่นเส้น ผลผลิตจากความหลากหลายทางพันธุกรรม ตอน 2 นี้ เป็นการเล่าเรื่องต่อจาก บทเรียน ปฏิบัติการรวมพลคนเล่นเส้นขนมจีน ที่ผ่าน....ภายใต้ชื่อเรื่องว่า เส้นข้าวเหลืองอ่อนกับน้ำยาลาว.........

   รวมพลคนเล่นเส้น ผลผลิตจากความหลากหลายทางพันธุกรรม ตอน1 
แป้งข้าวพื้นบ้าน 9 ชนิด ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหลืองปะทิว ข้าวขาวตาเคลือบ ข้าวลูกปลา ข้าวเจ้าแดง ข้าวมะลิแดง ข้าวช่อลุงสารแดง ข้าวหน่วยเขือ ข้าวช่อขิง ที่นำมาแปลงร่างเป็นเส้นขนมจีนนั้น มีทั้งแป้งสดและแป้งหมัก ตัวอย่างผลของการทำเส้นและน้ำยา มีมาแสดงให้เห็นในบทความชิ้นนี้ อันเป็นผลจากการรวมตัวของนักสร้างสรรค์แป้งจากข้าวพื้นบ้านในทุกภาค

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้