Special Workshop พี่น้องสวนผักคนเมือง อาสามาระดมทุนเพื่อ 'พื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร' รายได้จากการเข้าร่วมเวิร์คช็อป จะนำไปสบทบทุนสร้างพื้นที่เรียนรู้   
 
 ผลการศึกษาสถานะความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน ปี 2559   
ผลการศึกษาสถานะความมั่นคงทางอาหาร ปี 2559 ศึกษาจาก 7 ชุมชน ทั้งหมด 1,050 ครัวเรือน นำเสนอรูปแบบ infographic ตอนที่ 1

>> อ่านทั้งหมด

   เติบโตด้วยเมล็ดพันธุ์ โรงเรียนกินได้ตอนที่ 2 เรายังอยู่กับเรื่องราวของโรงเรียนที่พยายามสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งนี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนวัดประตูเขียน คาบสมุทรสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา บทความได้บอกเล่าถึงนิเวศคาบสมุทร และนำเราไปรู้จักการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ความมั่นทางอาหาร ผ่านเมล็ดพันธุ์ ลองมาอ่านกันดูว่า ในบทความที่ชื่อ “เติมโตด้วยเมล็ดพันธุ์”   
   โรงเรียนกินได้ตอนที่ 1 มาติดตามบทความดีๆ จากผลการศึกษาโรงเรียนที่มีแนวทางปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำหรับบทความเรื่องแรก มีชื่อว่า "เมื่อคนเลหันมาปลูกผักกิน" มาติดตามกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการกินอย่างหลากหลายมากขึ้นตามวัฒนธรรมและนิเวศ 

   ทำความเข้าใจแนวคิดบริการทางนิเวศ  
   คลิปนักข่าวพลเมืองเวทีนำเสนอและขับเคลื่อน บริการทางนิเวศ วันที่ 10 สค. 2560  
>> อ่านทั้งหมด
   เสาวนา ทิศทางนโยบายเกษตรกับเกษตรกรรมยั่งยืน 4.0 ภาคประชาชน  
คลิปบันทึก เวทีเสาวนา ทิศทางนโยบายเกษตรกับเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้ร่วมเสาวนา คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี, คุณอุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, และคุณสุภา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ดำเนินรายการโดย คุณอารัติ แสงอุบล เกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดสุรินทร์ จัด ณ งานมหกรรมมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 10 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ความหลากหลายทางพันธุกรรม สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน" วันที่ 24- 25 พ.ค. 2560 บันทึกวิดีโอโดยคุณอัจฉริยา รัตนะปัญญา เครือข่ายฮักแพง จ.มหาสารคาม
>> อ่านทั้งหมด

   นวัตกรรมช่างชาวนา สาธิต ณ งานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 10  
นวัตกรรมช่างชาวนา คือ การประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์เครื่องมือในการทำเกษตร ของชาวนาเองโดยใช้ความรู้ด้านช่างหรือความรู้รอบด้านต่างๆที่เคยเรียนรู้มา ประกอบกับการที่เป็นเกษตรกร ทำการปลูกเอง ทำให้การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสอดคล้องกับภูมินิเวศ และวัฒนธรรม และเหมาะสมตอบโจทย์ที่กลุ่ม และตนเองต้องการ และที่สำคัญเนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย จึงราคาไม่แพง ต่างกับบริษัททำขายที่มีราคาสูง เพราะช่างชาวนาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำการผลิตที่เหมาะกับพื้นที่ และเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืนของตนเอง และชุมชน
>> อ่านทั้งหมด

   เศรษฐกิจข้าวชาวนาและการปรับตัวรอบด้าน  
งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาโจทย์เพื่อการปรับตัวของชาวนาไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการตลาดข้าว

>> อ่านทั้งหมด
     

   รวมพลคนเล่นเส้น ผลผลิตจากความหลากหลายทางพันธุกรรม ตอน2   
รวมผลคนเล่นเส้น ผลผลิตจากความหลากหลายทางพันธุกรรม ตอน 2 นี้ เป็นการเล่าเรื่องต่อจาก บทเรียน ปฏิบัติการรวมพลคนเล่นเส้นขนมจีน ที่ผ่าน....ภายใต้ชื่อเรื่องว่า เส้นข้าวเหลืองอ่อนกับน้ำยาลาว.........

   รวมพลคนเล่นเส้น ผลผลิตจากความหลากหลายทางพันธุกรรม ตอน1 
แป้งข้าวพื้นบ้าน 9 ชนิด ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหลืองปะทิว ข้าวขาวตาเคลือบ ข้าวลูกปลา ข้าวเจ้าแดง ข้าวมะลิแดง ข้าวช่อลุงสารแดง ข้าวหน่วยเขือ ข้าวช่อขิง ที่นำมาแปลงร่างเป็นเส้นขนมจีนนั้น มีทั้งแป้งสดและแป้งหมัก ตัวอย่างผลของการทำเส้นและน้ำยา มีมาแสดงให้เห็นในบทความชิ้นนี้ อันเป็นผลจากการรวมตัวของนักสร้างสรรค์แป้งจากข้าวพื้นบ้านในทุกภาค

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้