เปิดบ้าน เปิดพื้นที่เรียนรู้ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนและมูลนิธิชีววิถี   
 
 โรงเรียนปลูกคน คนปลูกอาหาร ตอนที่1  
ความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียนนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะไม่เพียงมุ่งที่การส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารแต่เพียงอย่างเดียว แต่สำหรับกรณีโรงเรียนนั้นในฐานะเป็นสถานที่บ่มเพาะและสร้างคน

>> อ่านทั้งหมด

   ผักปลูกคน LOVE โมเดล : โรงเรียนกินได้ตอนที่ 6  
การทำแปลงเกษตรเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารในโรงเรียนสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม.....
>> อ่านทั้งหมด

   ทำความเข้าใจแนวคิดบริการทางนิเวศ  
   คลิปนักข่าวพลเมืองเวทีนำเสนอและขับเคลื่อน บริการทางนิเวศ วันที่ 10 สค. 2560  
>> อ่านทั้งหมด
   กรณีศึกษา: เรื่องการศึกษาตลาดการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
กล่าวถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่างๆ พบว่า ในประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มอียู ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น มีการเติบโตของความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง แม้แต่ในช่วงที่โลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ........
>> อ่านทั้งหมด

   นวัตกรรมช่างชาวนา สาธิต ณ งานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 10  
นวัตกรรมช่างชาวนา คือ การประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์เครื่องมือในการทำเกษตร ของชาวนาเองโดยใช้ความรู้ด้านช่างหรือความรู้รอบด้านต่างๆที่เคยเรียนรู้มา ประกอบกับการที่เป็นเกษตรกร ทำการปลูกเอง ทำให้การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสอดคล้องกับภูมินิเวศ และวัฒนธรรม และเหมาะสมตอบโจทย์ที่กลุ่ม และตนเองต้องการ และที่สำคัญเนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย จึงราคาไม่แพง ต่างกับบริษัททำขายที่มีราคาสูง เพราะช่างชาวนาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำการผลิตที่เหมาะกับพื้นที่ และเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืนของตนเอง และชุมชน
>> อ่านทั้งหมด

   เศรษฐกิจข้าวชาวนาและการปรับตัวรอบด้าน 
งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาโจทย์เพื่อการปรับตัวของชาวนาไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการตลาดข้าว

   ปฏิบัติการภาคสนาม "บริการของระบบนิเวศ" 
เมื่อการพูดคุยระหว่างนักวิชาการ และคณะวิจัยในพื้นที่ ถูกขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องในการร่วมศึกษา "บริการของระบบนิเวศ" เพื่อเผยให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีนิเวศน์ชุมชนบ้านกุดร่อง จ.มหาสารคาม

>> อ่านทั้งหมด
     

   สรุปสาระสำคัญเวทีเสวนา “ด้วยชาวนาน่าน ชาวนาไทย การเชื่อมโยงสู่นโยบายของรัฐบาล”  
ต้องนำความรู้เดิมของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่หลากหลายชนิดที่หายไป กลับคืนมาแล้วนำความรู้ใหม่ หรือความรู้ทางวิชาการมาผสมผสานให้เหมาะสม ............

   เชิญชวนร่วมงานข้าวใหม่และเทศกาลการท่องเที่ยว จ.พัทลุง   
ร่วมฟังเสาวนา ชมพันธุกรรม ชมสาธิตต่างๆ ชมเอกลักษณืเมืองลุง ที่งานเทศกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงและข้าวใหม่

วันอังคาร ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สวนป่านาโอ หมู่ที่ ๔ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง


   วัฒนธรรมข้าวใหม่ ในโลกเทคโนโลยี ข้าวใหม่ ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จ.นครปฐม 
ชมคลิปเทศกาลข้าวใหม่ จ.นครปฐม จัดกิจกรรมวันที่ 23 ธ.ค. 2560 ในรูปแบบนำเสนอ "วัฒนธรรมข้าวใหม่ ในโลกเทคโนโลยี"

   ประเพณีตานข้าวใหม่ จังหวัดลำพูนวันที่ 24-25 ธ.ค.2561 
คลิปประเพณีตานข้าวใหม่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค.2560

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้