กิจกรรมรวมพลอาสา นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โครงการพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) หมู่ที่ 6 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  
 
 โมเดิร์นเทรดกับความ(ไม่)มั่นคงทางอาหาร  
ข้อสรุปสำคัญของงานศึกษาชิ้นนี้พบว่าค่าดัชนีมวลกายที่บ่งบอกภาวะโรคอ้วนกับค่าเฉลี่ยการพึ่งพาฐานอาหารจากการซื้อจากโมเดิร์นเทรด มีความสัมพันธ์ในลักษณะแปรผันตาม นั่นหมายความว่า อาหารในโมเดิร์นเทรดมีสัดส่วนทางโภชนาการที่อาจจะไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ หรือยิ่งเพิ่งพาโมเดิร์นเทรดยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคอ้วน

>> อ่านทั้งหมด

   "แค่ต้นอ่อน แต่พอเพียง" โรงเรียนกินได้ ตอนที่ 3 ทุกวันศุกร์เกือบทุกสัปดาห์ที่โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) เขตสะพานสูง จะมีพืชผักอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่โรงเรียนผลิตได้เองส่งเข้าโรงครัว แปรเปลี่ยนเป็นเมนูอาหารที่นักเรียนหลายคนชื่นชอบ ผักชนิดนั้นไม่ใช่ผักที่แปลกพิสดาร แต่เป็นเมล็ดงอกต้นเล็กๆ ที่กลายเป็นเครื่องมือสร้างความงอกงามด้านอื่นๆของเด็ก ผู้ปกครอง และสังคมตามไปด้วย......  
   เติบโตด้วยเมล็ดพันธุ์ โรงเรียนกินได้ตอนที่ 2 เรายังอยู่กับเรื่องราวของโรงเรียนที่พยายามสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งนี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนวัดประตูเขียน คาบสมุทรสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา บทความได้บอกเล่าถึงนิเวศคาบสมุทร และนำเราไปรู้จักการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ความมั่นทางอาหาร ผ่านเมล็ดพันธุ์ ลองมาอ่านกันดูว่า ในบทความที่ชื่อ “เติมโตด้วยเมล็ดพันธุ์”  
>> อ่านทั้งหมด

   ทำความเข้าใจแนวคิดบริการทางนิเวศ  
   คลิปนักข่าวพลเมืองเวทีนำเสนอและขับเคลื่อน บริการทางนิเวศ วันที่ 10 สค. 2560  
>> อ่านทั้งหมด
   เสาวนา ทิศทางนโยบายเกษตรกับเกษตรกรรมยั่งยืน 4.0 ภาคประชาชน  
คลิปบันทึก เวทีเสาวนา ทิศทางนโยบายเกษตรกับเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้ร่วมเสาวนา คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี, คุณอุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, และคุณสุภา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ดำเนินรายการโดย คุณอารัติ แสงอุบล เกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดสุรินทร์ จัด ณ งานมหกรรมมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 10 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ความหลากหลายทางพันธุกรรม สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน" วันที่ 24- 25 พ.ค. 2560 บันทึกวิดีโอโดยคุณอัจฉริยา รัตนะปัญญา เครือข่ายฮักแพง จ.มหาสารคาม
>> อ่านทั้งหมด

   นวัตกรรมช่างชาวนา สาธิต ณ งานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 10  
นวัตกรรมช่างชาวนา คือ การประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์เครื่องมือในการทำเกษตร ของชาวนาเองโดยใช้ความรู้ด้านช่างหรือความรู้รอบด้านต่างๆที่เคยเรียนรู้มา ประกอบกับการที่เป็นเกษตรกร ทำการปลูกเอง ทำให้การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสอดคล้องกับภูมินิเวศ และวัฒนธรรม และเหมาะสมตอบโจทย์ที่กลุ่ม และตนเองต้องการ และที่สำคัญเนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย จึงราคาไม่แพง ต่างกับบริษัททำขายที่มีราคาสูง เพราะช่างชาวนาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำการผลิตที่เหมาะกับพื้นที่ และเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืนของตนเอง และชุมชน
>> อ่านทั้งหมด

   เศรษฐกิจข้าวชาวนาและการปรับตัวรอบด้าน  
งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาโจทย์เพื่อการปรับตัวของชาวนาไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการตลาดข้าว

>> อ่านทั้งหมด
     

   รวมพลคนเล่นเส้น ผลผลิตจากความหลากหลายทางพันธุกรรม ตอน2   
รวมผลคนเล่นเส้น ผลผลิตจากความหลากหลายทางพันธุกรรม ตอน 2 นี้ เป็นการเล่าเรื่องต่อจาก บทเรียน ปฏิบัติการรวมพลคนเล่นเส้นขนมจีน ที่ผ่าน....ภายใต้ชื่อเรื่องว่า เส้นข้าวเหลืองอ่อนกับน้ำยาลาว.........

   รวมพลคนเล่นเส้น ผลผลิตจากความหลากหลายทางพันธุกรรม ตอน1 
แป้งข้าวพื้นบ้าน 9 ชนิด ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหลืองปะทิว ข้าวขาวตาเคลือบ ข้าวลูกปลา ข้าวเจ้าแดง ข้าวมะลิแดง ข้าวช่อลุงสารแดง ข้าวหน่วยเขือ ข้าวช่อขิง ที่นำมาแปลงร่างเป็นเส้นขนมจีนนั้น มีทั้งแป้งสดและแป้งหมัก ตัวอย่างผลของการทำเส้นและน้ำยา มีมาแสดงให้เห็นในบทความชิ้นนี้ อันเป็นผลจากการรวมตัวของนักสร้างสรรค์แป้งจากข้าวพื้นบ้านในทุกภาค

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้