หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน "ข้าวใหม่ปลามัน" 19-21 ม.ค. 2561  
 
 โมเดิร์นเทรดกับความ(ไม่)มั่นคงทางอาหาร  
ข้อสรุปสำคัญของงานศึกษาชิ้นนี้พบว่าค่าดัชนีมวลกายที่บ่งบอกภาวะโรคอ้วนกับค่าเฉลี่ยการพึ่งพาฐานอาหารจากการซื้อจากโมเดิร์นเทรด มีความสัมพันธ์ในลักษณะแปรผันตาม นั่นหมายความว่า อาหารในโมเดิร์นเทรดมีสัดส่วนทางโภชนาการที่อาจจะไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ หรือยิ่งเพิ่งพาโมเดิร์นเทรดยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคอ้วน

>> อ่านทั้งหมด

    สหกร-ล้านปันสุข ร้านสะดวกซื้ออาหารปลอดภัยของชุมชน : โรงเรียนกินได้ ตอนที่4  
กระบวนการเรียนรู้อาหารปลอดภัย อาหารที่มีพลังชีวิต นอกจากหลักสูตรของโรงเรียน การมีร้านค้าของโรงเรียนที่วางจำหน่ายสินค้าออร์แกนิค เปรียบเสมือนเป็นสะพานที่เชื่อมโยงให้การเรียนรู้เรื่องอาหารกับชีวิต สิ่งแวดล้อม ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเป็นไปอย่างพลวัตน์งอกงามเรื่อยๆ จนส่งผลให้กับสังคมวงใหญ่ได้เช่นกัน
>> อ่านทั้งหมด

   ทำความเข้าใจแนวคิดบริการทางนิเวศ  
   คลิปนักข่าวพลเมืองเวทีนำเสนอและขับเคลื่อน บริการทางนิเวศ วันที่ 10 สค. 2560  
>> อ่านทั้งหมด
   รายงานการศึกษาบทความเรื่อง: What is Organic 3.0?  
Organic 3.0 เป็นระบบของกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ที่หากจะจินตนาการให้เข้าใจ จะต้องมองเห็นในภาพของกระบวนการที่เปรียบเสมือนดังฝูงผีเสื้อที่โบยบินเป็นฝูงต่อเนื่องกันเป็นสายยาวอย่างสำคัญ....
>> อ่านทั้งหมด

   นวัตกรรมช่างชาวนา สาธิต ณ งานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 10  
นวัตกรรมช่างชาวนา คือ การประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์เครื่องมือในการทำเกษตร ของชาวนาเองโดยใช้ความรู้ด้านช่างหรือความรู้รอบด้านต่างๆที่เคยเรียนรู้มา ประกอบกับการที่เป็นเกษตรกร ทำการปลูกเอง ทำให้การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสอดคล้องกับภูมินิเวศ และวัฒนธรรม และเหมาะสมตอบโจทย์ที่กลุ่ม และตนเองต้องการ และที่สำคัญเนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย จึงราคาไม่แพง ต่างกับบริษัททำขายที่มีราคาสูง เพราะช่างชาวนาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำการผลิตที่เหมาะกับพื้นที่ และเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืนของตนเอง และชุมชน
>> อ่านทั้งหมด

   เศรษฐกิจข้าวชาวนาและการปรับตัวรอบด้าน  
งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาโจทย์เพื่อการปรับตัวของชาวนาไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการตลาดข้าว

>> อ่านทั้งหมด
     

   วัฒนธรรมข้าวใหม่ ในโลกเทคโนโลยี ข้าวใหม่ ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จ.นครปฐม  
ชมคลิปเทศกาลข้าวใหม่ จ.นครปฐม จัดกิจกรรมวันที่ 23 ธ.ค. 2560 ในรูปแบบนำเสนอ "วัฒนธรรมข้าวใหม่ ในโลกเทคโนโลยี"

   ประเพณีตานข้าวใหม่ จังหวัดลำพูนวันที่ 24-25 ธ.ค.2561  
คลิปประเพณีตานข้าวใหม่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค.2560

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้