โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

“นโยบายเมืองผลิตอาหาร”

ข้อเสนอจากตัวแทนชุมชนต่อผู้ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ที่ต้องการพื้นที่ผลิตอาหาร การเข้าถึงอาหารปลอดภัย ร้านค้าชุมชนสำหรับดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพฯ