พื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร

SATHAI.ORG
งานเขียนพันธุกรรมพื้นบ้านเดอะซรี่ส์ 2563 ติดต่อเรา

เรื่องราวดีๆที่เราอยากแบ่งปัน

นโยบายเกษตร
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และฐานทรัพยากร คนคืนถิ่น: ประสบการณ์การส่งต่อจากคนรุ่นบุกเบิกสู่คนรุ่นใหม่ของชุมชนแม่ทา โดย นายอภิศักดิ์ กำเพ็ญ วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
อ่านต่อ
นโยบายเกษตร
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และฐานทรัพยากร คนคืนถิ่น : บทเรียนและความร่วมมือการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ โครงการอาสาคืนถิ่น โดย นางสาวสุภาวดี เพชรรัตน์ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
อ่านต่อ
นโยบายเกษตร
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และฐานทรัพยากร คนคืนถิ่น : กลับบ้านสานต่อเกษตรกรรมยั่งยืน โดย นางสาวสุประวีณ์ มาตขาว เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ยโสธร
อ่านต่อ
งานวิจัย
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และฐานทรัพยากร คนคืนถิ่น: กลับใต้ร่วมสร้างระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภาคใต้ โดย คุณกำราบ พานทอง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้
อ่านต่อ