โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะพันธุ์
เป็นข้าวเหนียว แผ่นใบสีเขียวจาง กาบใบสีเขียว ใบธงปานกลาง ทรงกอแผ่มาก รวงจับกันแน่นยาว 25.1 ซม. การแตกระแง้เมล็ดเป็นกลุ่ม วันออกดอก 21 ตุลาคม

แหล่งอ้างอิง
หนังสือฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช (ข้าว) 
สถาบันวิจัยข้าว สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น