โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะพันธุ์
เป็นข้าวเจ้า แผ่นใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง  คอรวงสั้นยาว 16.8 ซม. แตกระแง้ปานกลาง เปลือกเมล็ดสีฟาง วันออกดอก 20 กันยายน

แหล่งอ้างอิง
หนังสือฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช (ข้าว) 
สถาบันวิจัยข้าว สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น