โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะประจำพันธุ์
เป็นข้าวเจ้าต้นสูง สูงประมาณ 197 เซนติเมตรทรงกอตั้ง  ใบและกาบใบสีเขียว    คอรวงยาว  รวงแน่นปานกลางระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ท้องไข่ปานกลางเมล็ดข้าวเปลือก ยาว xกว้าง x หนา = 10.2 x 2.4 x 1.9 มิลลิเมตรเมล็ดข้าวกล้อง ยาว xกว้าง x หนา = 7.1 x 2.0 x 1.6 มิลลิเมตรปริมาณอมิโลส 23.9%ข้าวสวย   ผิวค่อนข้างมัน  การเกาะตัวค่อนข้างเหนียว  เนื้อสัมผัสนุ่ม
ผลผลิต
ประมาณ 564 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
ไวต่อช่วงแสงมีคอรวงยาวเหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวด้วยแกระ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังนิยมใช้อยู่ในปัจจุบันคุณภาพเมล็ดดี คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มข้าวสุกร่วน ตรงกับรสนิยมในการบริโภคข้าวของประชากรในพื้นที่
ข้อควรระวัง            
ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ และอ่อนแอมากต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ
เหมาะสำหรับปลูกในสภาพนาสวนนาน้ำฝนฤดูนาปี บริเวณที่ราบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา

แหล่งอ้างอิง
http://www.ricethailand.go.th/Rkb/varieties/index.php-file=content.php&id=126.htm

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น