โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ข้อมูลทั่วไป
ชาวบ้านต้องการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้อร่อย นุ่ม และต้องการปรับปรุงจากข้าวนาปีมาเป็นนาปรัง ดังนั้น ปี พ.ศ.2550 มูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์ จึงเริ่มพัฒนาพันธุ์โดยนำเข้าจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ฯ เรนโบว์ฟาร์ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มาพัฒนาพันธ์โดยกระบวนการคัดพันธุ์ทั้งสิ้น 9 รอบการผลิต จนปี พ.ศ.2547 จึงได้ข้าวพันธุ์ช่อราตรีที่ตอบโจทย์ของชาวบ้านซึ่งมีความนุ่ม อร่อยและหอม เหมาะกับการบริโภค

แหล่งอ้างอิง
มูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น