โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ปลูกและขึ้นในพื้นที่แบบไหน การปลูกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ขึ้นง่ายในทุกสภาพของดิน  ปัจจุบันทางราชการส่งเสริมให้มีการปลูกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดที่หาตุอาหารพืชไนโตรเจนปริมาณสูง ปลูกทำปุ๋ยพืชสดทำได้ด้วยการหว่านเมล็ดพรวนดินกลบ   หรือด้วยการขุดร่องโรยเมล็ดกลบ  หรืออีกวิธี ขุดหลุมหยอดเป็นจุดกลบ
ทำกินอย่างไร ถั่วพร้าเมล็ดแดง  ฝักอ่อนและเมล็ดอ่อนสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ โดยต้มให้สุกทานกับน้ำพริก ส้มตำ ได้ ส่วนเมล็ดแก่นำไปคั่วเพื่อบริโภคแทนกาแฟได้
สรรพคุณทางยา 

ที่มา : https://sites.google.com/site/domzacubpom/2

บทความแนะนำ