โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

 เป็นข้าวสายพันธุ์ ที่เกิดขึ้นมาจากการผสมระหว่าง ข้าวเหนียวแดงและข้าวจ้าวเหลือง จนได้ออกมาเป็นข้าวสีเหลืองเข้ม จนออกน้ำตาล ข้าวสายพันธุ์นี้ เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้มีการปลูกกันมานานแล้ว เพราะปลูกยากต้องใช้เวลา 7-8 เดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ข้อดี ของข้าวจ้าวเหลือง คือ เมื่อข้าวสีเข้มทั้ง 2 ชนิดมาผสมกัน เกิดความแข็งแรงของ ดีเอ็นเอ ทำให้ได้สารอาหาร ที่ช่วยผู้ที่มีบุตรยาก หรือถ้าคนที่ตั้งครรภ์รับประทานก็จะป้องกันการแท้งลูก หรือลูกพิการได้ ที่สำคัญ คือเป็นข้าวที่มีน้ำตาลน้อย เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวาน หรือ ความดัน

ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9610000062055

บทความแนะนำ