โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

บือชอมีหรือข้าวไก่ป่าเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าที่ปลูกเป็นข้าวนา ลำต้นสูงยาว เมล็ดยาวรี นุ่ม หุงข้าวหม้อ แต่ไม่ค่อยต้านโรบั่ว ต้นไม่ล้มง่ายแม้ในสภาพอากาศร้อนหรือฝน

บทความแนะนำ