โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะพันธุ์
เป็นข้าวเจ้า แผ่นใบสีเขียวเข้ม กาบใบสีเขียว ใบธงหักลง ทรงกอตั้ง ไม่มีคอรวง รวงจับกันแน่นยาว 24.60ซม. เปลือกเมล็ดสีฟาง ระแง้ถี่ วันออกดอก 15 ตุลาคม 100 เมล็ดข้าวเปลือก หนัก 3.5 กรัม

แหล่งอ้างอิง
หนังสือฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช (ข้าว) 
สถาบันวิจัยข้าว สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร

บทความแนะนำ