โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะพันธุ์
อาร์ 258 เป็นข้าวเหนียวพื้นเมือง ชื่อเดิมมะกอกปีหรือข้าวไร่สามเดือน ปลูกได้ดีในสภาพที่ดอนเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่สูงไม่เกิน 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ลำต้นอวบใหญ่ ใบกว้าง แตกกอน้อย รวงใหญ่ เมล็ดร่วงงาย เป็นข้าวไร่ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน คุณภาพข้าวสุกอ่อนนุ่ม เมื่อทิ้งไว้ให้เย็นจะแข็งต้านทานโรคไหม้ปานกลาง 

แหล่งอ้างอิง
อ้างอิงข้อมูลพันธุ์ข้าวเบื้องต้น จากเวปไซต์กรมการข้าว https://www.thairicedb.com/rice.php

บทความแนะนำ