โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะพันธุ์
ใบธงปานกลางแผ่นใบสีเขียว กาบใบม่วงอ่อนทรงกอตั้ง คอรวงยาวข้าวกล้องสีน้ำตาลเข้ม เม็ดเรียว วันออกดอก 18 กันยายน 100 เมล็ดข้าวเปลือก หนัก 2.43 กรัม

แหล่งอ้างอิง
หนังสือฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช (ข้าว)  
สถาบันวิจัยข้าว สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร

บทความแนะนำ