โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะพันธุ์
ใบเกลี้ยง ไม่มีขน สีของแผ่นไบ  ม่วงผสมเขียว สีของกาบใบ  ม่วงอ่อน สีของข้อต่อใบ  เขียวอ่อน สีของปล้อง เขียวอ่อน ทรงกอ  กอตั้ง หางข้าว  ไม่มี ความแข็งของลำต้น  ค่อนข้างแข็ง ความยาวของลำต้น 1.25 ซม. ความยาวของแผ่นใบ 62 ซม. ความกว้างของแผ่นใบ  1.5 ซม. จำนวนหน่อ(การแตกกอ) 35 หน่อ (ทดลองปลูกด้วยกล้าเส้นเดียว) ลักษณะใบธง  ตั้งปานกลาง ลักษณะรวง  จับกันปานกลาง การยืดของคอรวง :คอรวงยาว ก้านรวง  อ่อน การติดเมล็ด  90% การร่วงของเมล็ด  ร่วงยาก การนวด ยาก ความยาวรวง  19 ซม. ในรวงที่สมบูรณ์ ขนบนเปลือกเมล็ด  ขนสั้นมาก สีของเปลือก  สีฟาง ความยาวของเมล็ดข้าวสาร  60 มิล ความยาวของเมล็ดข้าวเปลือก 85 มิล สีของข้าวกล้อง  ขาวเหลือง ชนิดของข้าว  ข้าวเหนียว รูปร่างข้าวกล้อง  ค่อนข้างป้อม การเป็นท้องไข่  น้อย กลิ่นหอม  ไม่หอม ฤดูการปลูก  เป็นข้าวนาปี 150 วัน เหมาะสมหรับปลูกพื้นที่ภาคเหนือ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 400-800 เมตร ผลผลิต  600 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
 ต้านทานแมลงบั่ว ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และค่อนข้างต้านทานโรคใบสีส้ม
ข้อควรระวัง
เมล็ดมีระยะพักตัวสั้น ดังนั้นเมื่อเมล็ดข้าวสุกแก่ให้รีบเก็บเกี่ยวทันที นวดยาก ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

แหล่งอ้างอิง
https://www.facebook.com/pg/suanbuachompoonajomkiree/photos/?tab=album&album_id=723293167711450

บทความแนะนำ