โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะพันธุ์ : ลักษณะใบ มีแผ่นใบสีเขียว กาบใบสีน้ำตาล ใบไม่มีขน มีสีปล้องสีเขียวอ่อน มีลิ้นใบสีเหลือง 2 ยอด สั้น 1 อัน และยาว 1 อัน หูใบมีสีน้ำตาลอ่อน 2 หู ลักษณะใบธงเป็นแนวนอนลักษณะร่วง ไม่แน่นระแง้ห่างลักษณะเมล็ดข้าว เมล็ดข้าวเปลือกสีเหลือง ปลายสีน้ำตาล ขนาดของข้าวเปลือกยาว 1.16 ซม. กว้าง 0.3 ซม. ขนาดของข้าวกล้องยาว 0.86 ซม. กว้าง 0.20 ซม. เมล็ดข้าวกล้องมีสีน้ำตาล ถ้าเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์สังข์หยด-พัทลุง ข้าวไร่พันธุ์ดอกขามจะมีความใสของเมล็ดมากกว่าลักษณะต้น ความสูงต้น 110 ซม. ระยะการออกดอก 50% 92 วันหลังงอกอายุการเก็บเกี่ยว 124 วันหลังงอก ความยาวคอรวง 5.7 ซม. ความยาวรวง 33 ซม. จำนวนรวงต่อกอ 11 ร่วง จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 255 เมล็ด ผลผลิตต่อไร่ 1,025 กก. และปริมาณข้าวกล้องต่อข้าวเปลือก 1 ถัง 5 กก. น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 22.86 กรัม
การปลูก : 
ข้าวไร่
สภาพอากาศ
 : เป็นข้าวไวแสง
สภาพพื้นที่ปลูก
 : ดินมีอินทรียวัตถุสูง
ฤดูปลูก
 : ปลูกได้ปีละครั้ง ทุกภูมิภาคของประเทศไทยภาคใต้ ควรปลูกช่วงต้นเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
การเตรียมดิน
 : ใช้รถแทรกเตอร์หรือรถไถ เตรียมดินให้ดีพอสมควร
การปลูก
 : ใช้ไม้ปลายมนปักเป็นหลุมลึก ประมาณสองข้อนิ้วมือ หยอดเมล็ดพันธุ์ หลุมละ 4 เมล็ด (ใช้หลุมละ 3 ต้น) ใช้ระยะระหว่างหลุม 25X30 ซม.
การดูแล
 : ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์
ข้อแนะนำ
 : พื้นที่ที่มีการปลูกข้าวกรณีที่ปลูกต่างพันธุ์ ไม่ควรปลูกซ้ำที่เดิม

แหล่งอ้างอิง
https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=581&s=tblrice

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *