โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

คืออะไร…

เป็นเกษตรกรรมที่นำเอาหลักการความยั่งยืนถาวรภาพของระบบป่าธรรมชาติมาเป็นแนวทางการทำเกษตร ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงกับการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยต่างๆให้เป็นองค์ประกอบหลักของไร่นา ผสมผสานกับการปลูกพืชชั้นล่างที่ไม่ต้องการแสงแดดมาก หรือได้อาศัยร่มเงาและความชื้นจากการที่มีพืชชั้นบนขึ้นปกคลุม รวมทั้งจัดองค์ประกอบการผลิตทางเกษตรให้มีหลากหลายชนิดของพืชและสัตว์

     คำว่า "วนเกษตร"ถูกใช้มาก่อนหน้านี้ โดยนักวิชาการและหน่วยงานที่ป่าไม้ โดยให้ความหมายที่มีนัยของการทำป่าไม้ผสมผสานร่วมกับการปลูกพืชและสัตว์แต่แนวความคิดและการดำเนินการภายใต้บริบทดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแต่ประการใด เนื่องจากข้อจำกัดของการดำเนินการที่ผูกติดกับระบบราชการและกรอบความคิดที่พ่วงการจัดการป่าไม้แบบตะวันตก
ที่มารูป : https://www.google.com

วนเกษตรเป็นที่รู้จักกว้างขวางในสังคมไทยจากการบุกเบิกของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข้มเฉลิม เมื่อปลายทศวรรษที่ 2520 ประสบการณ์ชีวิตที่ประสบกับปัญหาความล้มเหลวจากการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวในเชิงพาณิชย์ครั้งแล้วครั้งเล่าประดุจถูกตรึงไว้กับ “สายพานชีวิต”ทำให้ท่านตัดสินใจขายที่ดินส่วนใหญ่ทิ้งเพื่อนำไปชำระหนี้สิน แล้วใช้พื้นที่เล็กๆที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ไร่แปรสภาพไร่มันสำปะหลังเป็นระบบวนเกษตร ปลูกไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรผสมผสานกัน มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้

ที่มา : หนังสือปฏิรูปเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร : บทวิเคราะห์ และปฏิบัติการทางนโยบาย ผู้เขียน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น