โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

     ข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 เป็นข้าวเหนียวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 134 วัน ปลูกในฤดูนาปี ความสูงประมาณ 105 เซนติเมตร ปลูกในฤดูนาปรัง สูงประมาณ 97 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 717 กิโลกรัม ต่อไร่ กอแบะ ต้นแข็งปานกลาง แผ่นใบและกาบใบสีเขียว ใบและปลายใบตั้งตรง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ความยาวรวงเฉลี่ย 19.75 เซนติเมตร รวงข้าวค่อนข้างกระจาย การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงสั้น จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 113 เมล็ด ข้าวเปลือกสีฟาง ยาว 10.60 มิลลิเมตร กว้าง 2.29 มิลลิเมตร หนา 1.87 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเมล็ดข้าวกล้องเรียงยาว 7.53 มิลลิเมตร ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 26.97 กรัม อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ความคงตัวแป้งสุกอ่อน คุณภาพข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอม ระยะพักตัว 7 สัปดาห์ เป็นข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง

ที่มา : https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_96083

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น