โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เป็นขาวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน
 • ลักษณะทรงกอตั้ง ความสูงประมาณ 120 เซนติเมตร ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวเข้ม ปลายใบตั้งตรง ใบค่อนข้างแก่ช้า ใบธงยาว 36.8 เซนติเมตร ลักษณะรวงแน่นปานกลาง คอรวงสั้น
 • จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 151 เมล็ด เมล็ดร่วงง่าย น้ำหนัก 28.1 กรัม เปลือกสีน้ำตาล
 • ข้าวเปลือกมีความยาวเฉลี่ย 10.68 มิลิเมตร กว้าง 2.66 มิลิเมตร หนา 1.98 มิลิเมตร
 • ข้าวกล้องสีขาว มีความยาวเฉลี่ย 7.63 มิลิเมตร กว้าง 2.13 มิลิเมตร 1.8 มิลิเมตร
 • จัดเป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาว รูปร่างเรียว (อัตราส่วนความยาวต่อความกว้าง 3.58)คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวร้อยละ 54.9 อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ
 • เมื่อนึ่งสุกเนื้อสัมผัส มีกลิ่นหอมเล็กน้อย ระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห์

ผลผลิต ประมาณ 684 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

 • คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี คุณภาพการหุงตุ้มและรับประทานดี มีกลิ่นหอม
 • ต้านทานต่อโรคไหม้ในระยะกล้าในหลายท้องที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ต้านทานต่อแมลงบั่วในหลายท้องที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน

พื้นที่แนะนำ

 • แนะนำให้ปลูกในพื้นที่มีระบบน้ำชลประทาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรคใบไหม้และแมลงบั่วระบาด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน

ที่มา : www.ricethailand.go.th/rkb3/title-index.php-file=content.php&id=160.htm

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น