โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะพันธุ์
เป็นข้าวกลาง อายุการเก็บเกี่ยว 140 – 150 วัน ลำต้นสูงประมาณ 120 – 150  เซนติเมตร  การแตกกอดี  รวงยาว คอรวงยาว เมล็ดจับห่าง  ลักษณะใหญ่ ยาว   เปลือกสีเหลืองอ่อน  
ลักษณะเด่น
ให้ผลผลิตดี  น้ำหนักดี  นวดง่ายไม่มีโรค
ลักษณะด้อย
ต้นล้มง่าย  เมล็ดร่วงง่าย
สภาพปลูก
พื้นที่ไร่ ดินร่วนปนทราย
ตำนาน/ความเชื่อ
เป็นข้าวที่นำมาจากต่างถิ่นเพื่อทดลองปลูกในพื้นที่เทพพนาโดยนำมาจากภาคเหนือ
การคัดพันธุ์ / การเก็บรักษาพันธุ์ 
เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จก็ใส่ถุงปุ๋ยไว้ เมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูกจึงนำมาปลูกในปีต่อไป

แหล่งอ้างอิง
ผู้ปลูก/ให้ข้อมูลนางแถม  เพ็ชรสุข บ้านเลขที่ 67 ม. 10 ต. บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ. ชัยภูมิ

บทความแนะนำ