โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ข้าวอย่างสูหลิ่งจ่าเป็นพันธุ์ข้าวจ้าวที่ปลูกเป็นข้าวไร่ เป็นพันธุ์ข้าวเม็ดกลมใหญ่ นุ่มเหนียวคล้ายกับข้าวญี่ปุ่น หอมอร่อย หุงขึ้นหม้อ

บทความแนะนำ