โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ข้าวจ่าติติเป็นพันธุ์ข้าวจ้าวที่ปลูกเป็นข้าวนา มีลักษณะต้นข้าวเตี้ย ให้ผลผลิตข้าวดี มีเมล็ดข้าวที่กลม/ป้อมและนุ่มเหนียวคล้ายข้าวญี่ปุ่น ข้าวหุงขึ้นหม้อมีกลิ่นหอม อร่อย

บทความแนะนำ