โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะพันธุ์
เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว ลักษณะเม็ดป้อมสั้น ส่วนใหญ่ปลูกช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน โดยปลูก 1 ไร่ จะได้ข้าวประมาณ 20 กระสอบ
การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่สามารถเก็บพันธุ์ได้เอง โดยพันธุ์ข้าวชนิดนี้เป็นพันธุ์ที่มีวิตามินสูง หอมขึ้นหม้อ เหนียวนุ่มอร่อย

แหล่งอ้างอิง
กลุ่มบ้านไม้สะหลี หมู่ 5 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

บทความแนะนำ