โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ข้าวหล่าเช้าจ่าเป็นพันธุ์ข้าวจ้าวที่ปลูกเป็นข้าวไร่ มีเมล็ดข้าวใหญ่ หุงขึ้นหม้อ อร่อย มีกลิ่นหอม

บทความแนะนำ