โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

มุมมอง ประสบการณ์ และแนวทาง การจัดการวัชพืชโดยวีถีเกษตรกรรมเชิงนิเวศ จากต่างประเทศ

นคร ลิมปคุปตถาวร
เกษตรกรชีวพลวัตและนักวิชาการอิสระด้านเกษตรกรรมยั่งยืน
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชาย

1.เปิดดวงตา มองมุมใหม่ กับวัชพืช: จากมุมมองและประสบการณ์เกษตรกรรมเชิงนิเวศ


วัชพืชเป็นวัชพืชเฉพาะในมุมมองอันหยิ่งยโสของมนุษย์เท่านั้น
 เพราะมันขึ้นในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้มันขึ้น แต่ในธรรมชาติวัชพืชมีบทบาทสาคัญและน่าสนใจ เพราะทนทานต่อสภาพที่พืชที่เราเพาะปลูกทนไม่ได้ เช่น ความแห้งแล้ง ดินเป็นกรด ดินขาดฮิวมัส ขาดแร่ธาตุ หรือมีแร่ธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป

            วัชพืชเป็นประจักษ์พยานของความล้มเหลวของมนุษย์ที่พยายามบงการดิน มันขึ้นดาษดื่นในที่ที่มนุษย์ปลูกอะไรไม่ขึ้น เป็นสิ่งบ่งบอกความผิดพลาดของเราและความถูกต้องของธรรมชาติ

            วัชพืชมีเรื่องราวมากมายที่ต้องการจะบอกเล่า เป็นวิธีสั่งสอนมนุษย์ของธรรมชาติ เรื่องราวเหล่านั้นช่างน่าสนใจ ถ้าเพียงแต่เรายอมรับฟัง เราจะเข้าใจอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับพลังอันละเอียดอ่อนที่ธรรมชาติ ได้เกื้อกูล เยียวยา ถ่วงดุล และบางครั้งก็หยอกล้อเรา…           

            วัชพืชมีเรื่องราวมากมายที่ต้องการจะบอกเล่า เป็นวิธีสั่งสอนมนุษย์ของธรรมชาติ เรื่องราวเหล่านั้นช่างน่าสนใจ ถ้าเพียงแต่เรายอมรับฟัง เราจะเข้าใจอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับพลังอันละเอียดอ่อนที่ธรรมชาติ ได้เกื้อกูล เยียวยา ถ่วงดุล และบางครั้งก็หยอกล้อเรา…

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น