โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Bambusa vulgaris Schrad
ชื่อวงศ์ : POACEAE
ชื่อสามัญ : Common Bamboo, Golden Bamboo
ชื่ออื่น : ไผ่เหลือง ไผ่หลวง ไผ่ซางคำ จันคำ ไผ่จีน ไผ่รีไช

ถิ่นกำเนิด :

     มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

     ต้น ไม้ล้มลุก สูง 8-15 เมตร ลำต้นทรงกระบอกกลวง ตั้งตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 7-12 เซนติเมตรสีเหลือง มีแถบริ้วเขียวตามความยาวของปล้อง ผิวเรียบ ข้อปล้องยาว 20-25 เซนติเมตร
     ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับที่ปลายกิ่ง รูปใบหอก กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียว เส้นกลางใบสีเหลือง ก้านใบสีเขียว มีกาบสีเหลืองหุ้มบริเวณข้อก้านใบ
     ดอก ออกดอกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว ขนาดเล็ก

การขยายพันธุ์ :

     แยกกอ

การใช้ประโยชน์ :

     ปลูกประดับสวน ปลูกประดับตามแนวรั้ว หน่อรับประทานได้ เนื้อไม้ใช้ทำอุปกรณ์เครื่องใช้ หรือที่อยู่อาศัย

ที่มา : https://data.addrun.org

บทความแนะนำ