โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะพันธุ์
      ข้าวเจ้าเหลือง หรือ ข้าวเหลืองสร้อยทอง มีจุดเด่นในเรื่องสารโฟเลตคือ “ข้าวเหลืองสร้อยทอง” หรือ “ข้าวเจ้าเหลือง” มีโฟเลตอยู่ถึง 116.47 ไมโครกรัม (ต่อข้าว 100 กรัม)ในขณะที่ข้าวส่วนใหญ่มีไม่เกิน 50 ไมโครกรัม โดยโฟเลตนี้มีความสำคัญมากสำหรับหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นสารที่จำเป็นในการสังเคราะห์และซ่อมแซมดีเอ็นเอ ป้องกันโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็ก อีกทั้งยังป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุข้อด้อยของข้าวเหลืองสร้อยทองอย่างหนึ่งคือเป็นข้าวที่ค่อนข้างแข็ง แต่ปัญหานี้สามารถแก้ได้ด้วยการนำมาหุงเป็นข้าวต้ม หรือนำมาทำน้ำข้าวกล้องดื่มก็ได้
     หากสตรีตั้งครรภ์รายใดได้รับสารโฟเลตไม่เพียงพอ จะทำให้จะส่งผลต่อการพัฒนา DNA ของลูกในครรภ์  ทำให้เกิดโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ในทารกแรกเกิด โดยทั่วไป คนไทยควรได้รับ โฟเลต 400 ไมโครกรัมต่อวัน  จึงขอแนะนำให้หันมาบริโภคข้าวพื้นเมือง ที่มีโฟเลตสูงสุดคือข้าวเจ้าเหลือง (สีน้ำตาลเข้ม) มีโฟเลตสูงถึง 116.47ไมโครกรัม/100 กรัม

แหล่งอ้างอิง
อ้างอิงข้อมูลพันธุ์ข้าวเบื้องต้น จากเวปไซต์กรมการข้าว https://www.thairicedb.com/rice.php และ https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_76337

บทความแนะนำ