โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

บือโพงปรีเป็นพันธุ์ข้าวจ้าวที่ปลูกเป็นข้าวนา มีลักษณะเมล็ดเรียวเล็ก เมื่อหุงแล้วข้าวจะเหนียวนุ่ม หอมอร่อยกว่าพันธุ์บือเปอะเล่อะ ส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์นี้ไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก หากมีปริมาณมากถึงจะขาย

บทความแนะนำ